Learning to think like a physicist: A review of research-based instructional strategies

Nhiều nghiên cứu về giảng dạy vật lý đã chỉ ra rằng phương pháp dạy học truyền thống đã thất bại trong việc giúp chúng ta đạt được các tiêu chí mà chúng ta mong đợi ở học sinh của chúng ta. Học sinh học xong vật lý sơ cấp vẫn không có khả năng lập luận định tính về các quá trình vật lý. Các em lạm dụng các kỹ thuật giải bài toán vật lý chỉ dựa vào các công thức mà không chú ý tới việc phân tích bản chất vật lý của các quá trình mô tả trong bài toán. Kiến thức vật lý trong đầu học sinh chỉ là những sự kiện và phương trình rời rạc, và học sinh vận dụng kiến thức chỉ bằng cách tìm kiếm ngẫu nhiên từ kho kiến thức rời rạc đó. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu của những nhà nghiên cứu về nhận thức học và các nhà sư phạm đã khẳng định rằng chúng ta có thể làm tốt hơn như thế rất nhiều. Bài báo này điểm qua các nghiên cứu này và các chiến lược dạy học được đề xuất từ các nghiên cứu đó. Bài báo tiếp theo sẽ tổng kết các kết quả chủ yếu của việc sử dụng các chiến lược dạy học này vào các lớp vật lý sơ cấp đặt trọng tâm vào kỹ năng giải bài toán vật lý.

Xem bài báo chi tiết ở đây: Learning To Think Like A Physicist – Van Heuvelen

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>