Physics Education Research – The Key to Student Learning

Bài viết giới thiệu về ngành Physics Education Research (PER) của GS Lilian Christie McDermott (PER Group – University of Washington at Seattle) – người được coi là người khởi đầu PER hiện đại ở cấp đại học tại Mỹ.

Tóm tắt: Các nghiên cứu về quá trình dạy và học vật lý là rất quan trọng đối với việc cải thiện từng bước chất lượng dạy học vật lý. Hướng tới mục tiêu này bằng các nghiên cứu có hệ thống sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng vận dụng một cách có hiệu quả các cải cách trong dạy học vật lý, vượt ra ngoài phạm vi áp dụng cho một giảng viên hay một mô hình lớp học cụ thể. Quan điểm chung của các nghiên cứu này là coi việc dạy học vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Các nghiên cứu được tiến hành bởi những nhà vật lý có tham gia tích cực vào công việc giảng dạy vật lý có thể là chìa khóa cho việc xác lập các tiêu chuẩn cao (nhưng khả thi) trong dạy học vật lý, hướng dẫn người học đạt đến các tiêu chuẩn mà giáo viên yêu cầu, và đánh giá mức độ đạt được các tiêu chuẩn đó.

Xem bài viết chi tiết ở đây: PER-The Key to Student Learning_McDermott

One Response to Physics Education Research – The Key to Student Learning

  1. Trang chia sẻ của anh rất hữu ích, Năm mới, chúc anh thành công hơn nữa!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>