Learning to think like a physicist: A review of research-based instructional strategies

Nhiều nghiên cứu về giảng dạy vật lý đã chỉ ra rằng phương pháp dạy học truyền thống đã thất bại trong việc giúp chúng ta đạt được các tiêu chí mà chúng ta mong đợi ở học sinh của chúng ta. Học sinh học xong vật lý sơ cấp vẫn không có khả năng lập luận định tính về các quá trình vật lý. Các em lạm dụng các kỹ thuật giải bài toán vật lý chỉ dựa vào các công thức mà không chú ý tới việc phân tích bản chất vật lý của các quá trình mô tả trong bài toán. Kiến thức vật lý trong đầu học sinh chỉ là những sự kiện và phương trình rời rạc, và học sinh vận dụng kiến thức chỉ bằng cách tìm kiếm ngẫu nhiên từ kho kiến thức rời rạc đó. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu của những nhà nghiên cứu về nhận thức học và các nhà sư phạm đã khẳng định rằng chúng ta có thể làm tốt hơn như thế rất nhiều. Bài báo này điểm qua các nghiên cứu này và các chiến lược dạy học được đề xuất từ các nghiên cứu đó. Bài báo tiếp theo sẽ tổng kết các kết quả chủ yếu của việc sử dụng các chiến lược dạy học này vào các lớp vật lý sơ cấp đặt trọng tâm vào kỹ năng giải bài toán vật lý.

Xem bài báo chi tiết ở đây: Learning To Think Like A Physicist – Van Heuvelen

Physics Education Research – The Key to Student Learning

Bài viết giới thiệu về ngành Physics Education Research (PER) của GS Lilian Christie McDermott (PER Group – University of Washington at Seattle) – người được coi là người khởi đầu PER hiện đại ở cấp đại học tại Mỹ.

Tóm tắt: Các nghiên cứu về quá trình dạy và học vật lý là rất quan trọng đối với việc cải thiện từng bước chất lượng dạy học vật lý. Hướng tới mục tiêu này bằng các nghiên cứu có hệ thống sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng vận dụng một cách có hiệu quả các cải cách trong dạy học vật lý, vượt ra ngoài phạm vi áp dụng cho một giảng viên hay một mô hình lớp học cụ thể. Quan điểm chung của các nghiên cứu này là coi việc dạy học vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Các nghiên cứu được tiến hành bởi những nhà vật lý có tham gia tích cực vào công việc giảng dạy vật lý có thể là chìa khóa cho việc xác lập các tiêu chuẩn cao (nhưng khả thi) trong dạy học vật lý, hướng dẫn người học đạt đến các tiêu chuẩn mà giáo viên yêu cầu, và đánh giá mức độ đạt được các tiêu chuẩn đó.

Xem bài viết chi tiết ở đây: PER-The Key to Student Learning_McDermott

Introduction to PER

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu với độc giả về ngành Nghiên cứu dạy học vật lý (Physics Education Research – PER). Các chủ đề được đề cập trong bài này bao gồm sự khác nhau giữa PER và ngành giảng dạy / xây dựng giáo trình, chương trình vật lý, lịch sử tóm tắt của ngành PER ở Mỹ, và một số chủ đề chính của PER (các hướng nghiên cứu, các loại câu hỏi thường được đặt ra, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong PER, …). Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề quan trọng của chuyên ngành đã được lượt bỏ để làm cho bài viết ngắn gọn và dễ đọc.

Xem bài viết chi tiết ở đây: Introduction_to_PER

A Physics Lecture for the 21st Century

Để có thể tận dụng các thành tựu của công nghệ và các kết quả nghiên cứu về dạy học vật lý vào thực tiễn thì một bài giảng vật lý trong thế kỷ mới phải tiên tiến hơn chính các bài giảng đó trong quá khứ. Một phương pháp sư phạm thích hợp cần phải tập trung vào các mục tiêu mà người học cần đạt được, đó là sự tích cực xây dựng hệ thống khái niệm và sự phát triển các kỹ năng toán học và giải bài toán đi kèm. Bài viết này trình bày ví dụ về sự vận dụng một phương pháp sư phạm như thế vào dạy kiến thức về dao động.

Xem bài viết chi tiết ở đây: Physics Lecture For 21st Century_Mellema

Trends in PER

Bài viết giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và các hướng phát triển chính của ngành PER trong tương lai gần. Bài viết trình bày quan điểm của GS Dean Zolmann (nguyên trưởng khoa Vật lý tại Kansas State University, một trong những nhà nghiên cứu PER nổi tiếng ở Mỹ) và GS Sanjay Rebello (trưởng nhóm nghiên cứu PER tại Kansas State University, người hướng dẫn mình thực hiện luận án tiến sĩ về PER).

Tóm tắt: Chuyên ngành nghiên cứu dạy học vật lý (PER) đương đại có thể được coi như bắt đầu từ thời đại hậu Sputnik, tức là cuối thập niên 1950. Việc trình bày lịch sử của một ngành nghiên cứu mới mẻ và đang phát triển chắc chắn sẽ mang đậm màu sắc cá nhân, phụ thuộc vào chuyên môn cũng như sự hứng thú của cá nhân đối với một số hướng nghiên cứu nhất định. Do đó, các thông tin về cơ sở và các nghiên cứu tiên phong trong PER được chúng tôi trình bày trong bài viết này cũng chỉ là quan điểm của chúng tôi và có thể khác với quan điểm của các nhà nghiên cứu PER khác. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giữ một quan điểm khách quan trong bài viết này. Chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt về thực trạng của PER, tầm nhìn của chúng tôi về các hướng nghiên cứu chính của PER trong tương lai, và nhấn mạnh các vấn đề chủ yếu mà các nghiên cứu PER đang phải đối đối mặt. Các phụ lục cung cấp danh mục các nhóm và cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực PER.

Xem bài viết chi tiết ở đây: Trends in PER_Rebello & Zolmann

PER – Physics or Education

Tại Đại học Sydney, một số nhà vật lý đã tập hợp lại thành một nhóm có chung mục tiêu là nghiên cứu việc dạy và học vật lý. Việc này làm nảy sinh một câu hỏi cần phải được xem xét lại, đó là: chuyên ngành nào, vật lý học hay giáo dục học, phải là chủ đạo trong các nghiên cứu về việc dạy và học vật lý trong khoa vật lý của một trường đại học?

Kinh nghiệm cho thấy là các nghiên cứu được tiến hành ở khoa Giáo dục học thường không được các giảng viên môn vật lý biết đến, ngay cả những người thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy của họ và chất lượng học tập của học sinh. Dù vậy, vẫn có rất nhiều điều mà các giảng viên vật lý có thể kế thừa từ các nghiên cứu chuyên ngành giáo dục học nhằm cải thiện chất lượng dạy học vật lý ở đại học. Bài viết này sẽ chứng minh rằng cách tốt nhất để đạt đến mục tiêu đó là đặt công việc nghiên cứu dạy học vật lý trong khuôn khổ của các khoa vật lý và để chính các nhà vật lý tiến hành các nghiên cứu về dạy học vật lý.

Xem bài viết chi tiết ở đây: PER-Education Or Physics_Johnston